Przycisk

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bankiero.pl którego właścicielem jest firma Agnes- Style Agnieszka Wójciak Nip 5671874036 REGON 147132259 adres woj. MAZOWIECKIE, pow. płoński, gm. Płońsk, miejsc. Płońsk, ul. Warszawska, nr 35, 09-100, poczta Płońsk z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.

 1. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres biuro@bankiero.pl

 2. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:

  1. wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  2. dostępu do danych osobowych;

  3. prawo żądania ich sprostowania,

  4. usunięcia;

  5. ograniczenia przetwarzania;

  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

  7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt – telefoniczny 535 075 795, e-mailowy biuro@bankiero.pl

 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;

  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;

  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;

  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;

  5. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  6. wypełniania innych obowiązków prawnych.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. w zakresie umów pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;

  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

  3. w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.

 6. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 8. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 9. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.

 10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bankiero.pl

 

Z nami uda ci się znaleźć

finansowanie którego potrzebujesz, w najniższych 

cenach. Dopasujemy produkt do twoich oczekiwań oraz możliwości finansowych.

Polityka Prywatności

Szybkie menu

Kredyt Hipoteczny

Kredyt Gotówkowy

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyty Firmowe

Regulamin

Nasz Facebook

 

Kontakt

 

Telefon: 535-075-795

Email: biuro@bankiero.pl

ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa